نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
آرنا 02155155299 فروش, تولید, توزیع
رولان 02166969417 02166401084 فروش, تولید, توزیع
زیگزاگ 02166400360 02166956609 فروش, تولید, توزیع www.zigzaghome.com
نی نی پوش 09190241539 فروش, تولید, توزیع, خدمات www.ninipoosh.com
پوشش گران جامه (باني نو) 02144522991-6 02144522990 فروش, تولید
آدمک 02166412813 02166952808 آدرس ایمیل تولید www.adamak.com
آرنا 02155161706 02155161706 آدرس ایمیل تولید www.arenawears.com
آرین پوشاک ماندگار (ویچی) 02166491326 02166969583 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.vichyteen.com
آی نور بیبی 02166466167 02166959986 آدرس ایمیل تولید
آیسلند 02177505284 02177600276 آدرس ایمیل تولید www.icelandco.com
ایران نخ باف (ای ان بی ) 02177624974 02177624975 آدرس ایمیل www.irannakhbaf.com
بافت و تکمیل مقدم 02166962091 02166460470 آدرس ایمیل صادرات, تولید
بافران 02188863506-7 02188863507 آدرس ایمیل تولید
بافندگی تکتم 05135590342 05135590032 آدرس ایمیل تولید www.toktamco.com
بچه هاي ايران 02177500463 02177657185 صادرات, تولید
بی سی سی 02166401923 02166962957 آدرس ایمیل فروش, تولید
تاپ تیک 02133952333 تولید
تاپ لاین 02177522480 02177520139 آدرس ایمیل تولید www.topline.ir
تعاونی جهان پویان ابریشم (پوشاک الناز) 01736225006 01736234777 آدرس ایمیل تولید
تفرشی 02155610578 تولید
تن ناز 09144131974 تولید, توزیع www.tannaz-co.com
توليدي کشباف شاهين 02133907050 02133954099 تولید
تولیدی آوا 02166495249 02166495249 آدرس ایمیل تولید
تولیدی آیریس 02188564576 تولید
تولیدی بارانیتا 05138407588 05138407588 تولید www.baranita.ir
1 - 25 از 77 مورد