نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
بازرگانی فواد 02122969021 آدرس ایمیل فروش, تولید, توزیع
پخش رشاد 02155581002 آدرس ایمیل فروش, تولید, توزیع
آداک 02155811530 02155577680 تولید
آذر بافت شهاب 09147337375 04326342142 تولید www.azarbaftshahab.com
آذین پوشاک 02166464025 02166411130 تولید
آرتا تجارت زرین 02188712918 02188716032 آدرس ایمیل تولید www.artatejarat.com
آریان نخ باف 02177535602 02177624975 تولید www.ariannakhbaf.com
آرین پوشش 02133930539 02133951549 تولید www.ariyanpoushesh.com
آستین 02144965573 02144965684 آدرس ایمیل تولید www.asteen.ir
اسپانو 02188308182 02188307782 آدرس ایمیل تولید
امید تهران 02155638353 02155613774 تولید omidtehran-trading@yahoo.com
ایران شیک 0213364450 آدرس ایمیل فروش, تولید, توزیع www.iranshik.ir
ایران نخ باف (ای ان بی ) 02177624974 02177624975 آدرس ایمیل www.irannakhbaf.com
بافت زاگرس 0261۶۱۰۳۲۶۰-۱ 0261۶۱۰۳۱۳۴ تولید
بافت کبیره جزه (مولی جون ) 02188500289 02188500291 آدرس ایمیل تولید www.kabirtexgroup.com
برق لامع 02166709654 02166724540 تولید, توزیع
تاپکو 02155636026 02155618232 صادرات, تولید www.top-co-dan.com
تسکین طب 02188984831-2 02188937514-7 تولید
تن پوشان نفیس گستر 02155812734 آدرس ایمیل www.tpng.com
تولیدی آتیس 02155150034 02155803954 آدرس ایمیل تولید
تولیدی آویشن 02166400551 02166418393 تولید
تولیدی برادران رحیمی 02155802883 تولید, توزیع
تولیدی تن زیر 02155606129 تولید, توزیع
تولیدی تک نور 09124066861 فروش, تولید, توزیع
تولیدی جوراب 02155601811 02155601811 تولید, توزیع
1 - 25 از 84 مورد