نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
نساجي تجارت 03614270311 03614270199 واردات, تولید
افشین تار و پود 02824453487-88 تولید
ايران نخ (نخ باستان) 02166002220 02166003808 تولید
ایران نخ 02166003808 آدرس ایمیل تولید www.irannakh.com
ایران نو بافت 03133802391 03133802229 تولید
ایران پوپلین 02188934161 02188934064 آدرس ایمیل تولید www.iran-poplin.com
بافت دوخت 02188809077 02188808435 تولید
بافته های کرمان 021۸۸۷۹۸۵۸۴ 021۸۸۷۷۰۷۰ تولید www.nbkco.com
باندهای پزشکی ایران 02188742610 02188742609 آدرس ایمیل تولید www.bpi-co.com
بهریسان 02188716114 02188715903 آدرس ایمیل فروش, واردات, تولید www.textilemachineco.com
تابناز اصفهان 03112207200 03112211064 آدرس ایمیل تولید www.navabgroup.com
ترمه آبیک 02822825561 02822822127 تولید
تولیدی پنبه مسعود 05832476411 05832476411 تولید
جلیل نخ اصفهان 03125322161 03125322161 تولید
خزر ریس 02188802095 02188898273 آدرس ایمیل تولید
خوش نخ یزد 02188063532 02188616625 تولید
رسن ریس یزد 03535279114 03535279100 واردات, تولید
ریس نخ 02637773295 02637773294 آدرس ایمیل تولید
ریسندگی املش 0142۷۲۲۳۵۹۱ تولید
ریسندگی و بافندگی اعتمادیه بوشهر 07714540601 07714540007 تولید
ریسندگی و بافندگی قیطان 02188810072 02188305956 آدرس ایمیل تولید
ریسندگی یکتا نسترن 02144667041 02144667041 تولید
زرین نخ شمال 01714440523 تولید
سپاهان لایه 03133802391 03133802229 تولید
شینباف 08733383289-90 08733383369 تولید
1 - 25 از 55 مورد