نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
تولیدی عروس امیر 02122714349
تولیدی عروس ونوس 02177205627 02177493140
تولیدی عروس کوچولو 09365475980 آدرس ایمیل
تولیدی ویکتوریا 02126600934 02126600935 آدرس ایمیل فروش VSpink.com
دریس 02144173226 تولید MaryamArman.Doris@Yahoo.com