نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
بهپوشی ۰۲۱۸۶۰۲۰۴۷۳ آدرس ایمیل خدمات www.behpooshi.com
تعاونی آموزشگاه طراحی و دوخت ظریف کارگیل 01333669597 01333669597
زرین نگار 05138912597 05138911356 آدرس ایمیل
طراحان پرشه 02188305871 02188863280 آدرس ایمیل www.parsheh.ir
طراحی و پانچ وحید 09132604100
فرش عظیم زاده 02122888161 آدرس ایمیل www.carpettablo.com
موسسه طراحی و تولید پوشاک دندی 02122355334 02122378977 تولید, خدمات
نمادپردا 03615551220 03615551220
هما 02144766856 02144766856
گروه بینا 03155580109 03155550757 آدرس ایمیل www.binatarh.com
گروه طراحی بیتا 03615580108-9 03615550757 آدرس ایمیل www.bitatarh.com
گروه طراحی زروان 05136076011 www.zarvancarpet.com