نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
الياف ترمه صدف دليجان 02188933490-2 02188933505 واردات, تولید www.termehfiber.com
ایران تک نخ 02188712580-1 02188712582 آدرس ایمیل تولید
ایران مرینوس 02188754161 02188759732 آدرس ایمیل تولید www.iranmerinos.com
تافتریس 02122688605 02122694638 تولید
رنگين الياف سپاهان 03125643871-2 03125643874 آدرس ایمیل واردات, تولید
نایلون نخ بوشهر 02188740074 02188741568 تولید www.bfpig.com
نساجي تجارت 03614270311 03614270199 واردات, تولید
نساجی بهتابان 02188651830 02188640475 آدرس ایمیل تولید www.behtaban.com
پلی استر آریان بوشهر 02122658190 02122658190 تولید www.arianpolyester.com
آذر نخ 02562342398-9 تولید
آریا لیف 08646373238 0865۲۳۷۳۲۰۳ تولید
آریا نخ 02188502125 02188737277 تولید
ابهر ريس 02122258950 02122258951 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.nikoogroup.com
ارمند باف 0282823921 تولید
اصفهان ترمه 03145643331 03125643331 تولید
اطلس پود 04136372726 تولید
افشین تار و پود 02824453487-88 تولید
الياف سازان فارس 09173283406 07126763271 آدرس ایمیل تولید www.alyafsazanfars@yahoo.com
الیاف 02122016058-9 02122047842 آدرس ایمیل تولید www.aliafco.com
الیاف ابریشم ماهان دلیجان 08644222088 08644222085 آدرس ایمیل تولید www.abrishammahan.com
الیاف تابان 08644433744 تولید www.Tabanfiber.COM
الیاف تابان بافت دلیجان 08644433744 08644433466 آدرس ایمیل
الیاف ترمه 02144433116 02144433087 تولید
الیاف سازان بهکوش 03156639840 03156639883 آدرس ایمیل تولید www.behkoosh.ir
الیاف سازان فارس 07124763270-1 07126763271 آدرس ایمیل تولید www.alyafsazan.com
1 - 25 از 157 مورد