نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
ایران مرینوس 02188754161 02188759732 آدرس ایمیل تولید www.iranmerinos.com
زر ریسان کویر کاشان 03155503401-4 03155503403 آدرس ایمیل تولید
نساجی بهتابان 02188651830 02188640475 آدرس ایمیل تولید www.behtaban.com
آذر پود 04146342224 04146342624 آدرس ایمیل تولید
الوان زرریس نطنز 03132661990-2 03132673682 تولید
الوان پتو 03532534081 تولید
الیاف 02122016058-9 02122047842 آدرس ایمیل تولید www.aliafco.com
الیاف پارس یزد 02188733686 02188737277 آدرس ایمیل تولید
ایران نو بافت 03133802391 03133802229 تولید
تابناز اصفهان 03112207200 03112211064 آدرس ایمیل تولید www.navabgroup.com
تولیدی آویز 02188803731 02188890636 تولید
جلفا کاران ارس 04142030294-7 04142030298 آدرس ایمیل تولید www.jolfakaran.com
جولاباف 0251۶۶۴۰۴۱۵ تولید
حریر بافت تفت 03532634027 03532632757 تولید
حریرتابان کاشان 02126400315 02126400508 تولید
درخشان قم 02537712420-23 02537712089 آدرس ایمیل www.derakhshanqom.com
رضا نخ 05115423663 05115423666 تولید
رضویه کرمان 0341۳۳۵۱۱۵۷-۸ 0341۳۳۵۱۲۴۶ تولید
ريسندگی گيلان 02188302113 02188827024 آدرس ایمیل فروش, تولید www.gilanspinning.com
ریس تاپس 03532634056-8 03532632457 آدرس ایمیل تولید www.risstops.ir
ریسندگی املش 0142۷۲۲۳۵۹۱ تولید
ریسندگی رضوان 01143254381 01143253008 تولید
ریسندگی فرحتاب 02435234480 02435234057 تولید
ریسندگی و بافندگی آذر 03133366441 03133366441 تولید
ریسندگی و رنگرزی شاهو 08733232473 تولید
1 - 25 از 64 مورد