نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
نایلون نخ بوشهر 02188740074 02188741568 تولید www.bfpig.com
آذر نخ 02562342398-9 تولید
ارمند باف 0282823921 تولید
الیاف سازان بهکوش 03156639840 03156639883 آدرس ایمیل تولید www.behkoosh.ir
الیاف سینا دلیجان 08644433629-32 08644433638 آدرس ایمیل تولید www.sinafiber.com
الیاف پارس یزد 02188733686 02188737277 آدرس ایمیل تولید
ایران نو بافت 03133802391 03133802229 تولید
بافت دوخت 02188809077 02188808435 تولید
تابناز اصفهان 03112207200 03112211064 آدرس ایمیل تولید www.navabgroup.com
تاران نساج 03535218189 03535216389 تولید
تهران تک نخ 02832220060 تولید
تولیدی پارس 02122051435 02122051376 آدرس ایمیل فروش, صادرات, تولید www.pars-co.ir
خاوران الیاف پارسیان 05137136171 05137136170 آدرس ایمیل صادرات, تولید
خزر ریس 02188802095 02188898273 آدرس ایمیل تولید
دوک بافان 02425754050 02425754050 تولید
ریسندگی و بافندگی قیطان 02188810072 02188305956 آدرس ایمیل تولید
زر نخ 02832220070 تولید
زنجان نخجیر 02433799596 02433799598 آدرس ایمیل تولید www.nakhjirco.com
شرکت سهامی الیاف 02165606002 02165606010 تولید
عالی نخ 02825229800-1 تولید
مجتمع صنعتی یزد 03535253044 03535232411 آدرس ایمیل تولید
نخ الوند 02827243365 02827243420 تولید
نخ محک پلاست گلستان 01735753380 01735753380 تولید
نخ پرند یزد 03537272641 03537272640 تولید
نفیس نخ 02824454452-3 تولید www.nafisnakh.com
1 - 25 از 31 مورد