نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
نایلون نخ بوشهر 02188740074 02188741568 تولید www.bfpig.com
آرتا الیاف 04533716604 04533716603 تولید
ابهر ريس 02122258950 02122258951 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.nikoogroup.com
افرا بافت 02832224020 02832223442 آدرس ایمیل تولید www.afrabaft.com
الیاف تورنگ کلاله 01735440782 01744240782 تولید
الیاف دناژ 02188974171 02188957334 آدرس ایمیل تولید
الیاف هامون 02188787893 02188787892 آدرس ایمیل تولید www.hamounaliaf.com
الیاف یزد 02188729835 02188722666 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.setarehkavir.com
ایران ریسه 88940188 02188942482 آدرس ایمیل تولید www.iranriess.com
به نسج سپاهان (موکت بن ) 03355373418 03355373993 تولید www.bonmoket.ir
تندیس موکت 02825223726-7 تولید
تولیدی اشترن 02122051435 02122054730 آدرس ایمیل تولید www.pars-co.ir
رسن گستر 02122666300 02122666300 تولید
ریسندگی نخ الهیه 02188506820-3 02188730349 آدرس ایمیل تولید
ریسندگی نگین مشهد 02188592724 02188592720 آدرس ایمیل تولید www.zomorodcarpet.com
ریسندگی نگین مشهد 02188592724-5 02188592720 آدرس ایمیل تولید www.zomorodcarpet.com
زر کیسه یزد 03532322552 تولید
ساریس شمال 02188433340 02188433339 تولید
ستاره طلایی ملت 03135720213 03135720214 تولید
سپاهان موکت 07413372004 تولید
سیرنگ یزد 02188770311 02188770312 آدرس ایمیل تولید www.sirangco.ir
صنایع الیاف زاگرس پیمان 05134693426 05134693429 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.peymanmq.com
صنایع نخ پوشینه ایران 01144742122 01144744021 تولید
عالی ریس 03135225405-8 03135250682 آدرس ایمیل تولید
فرش سهند 02122044865-6 02122044449 آدرس ایمیل فروش, تولید, توزیع www.sahandcarpet.com
1 - 25 از 38 مورد