نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
پنبه هیدروفیل وحوله سهند 02188950431-6 02188971686 تولید
آذر ریس تبریز 04134328353 04134328010 تولید WWW.azarris.com
اطلس بافت توس 05132422297 05132422297 تولید
اطلس بهديس 02144981138 02144981156 آدرس ایمیل تولید www.poudiran.com
ایران حوله تبریز 0411٤٢۰۰٢۹٧ 0411٤٢۰٤٦۰۹ آدرس ایمیل تولید
بافندگی صالحان 03142290250 03142290270 آدرس ایمیل تولید www.salehco.com
برق لامع 02166709654 02166724540 تولید, توزیع
ترنج نفیس بافت نساجی 02177626234 02177626237 تولید
تولیدی مارلیک 02133132544 تولید www.aa-marlik.com
ثمین اکسون 02188850824 تولید
حوله آذر ایپک تبریز 04135265183 تولید
حوله ارس 02188920805 02188898501 آدرس ایمیل تولید www.arastowel.com
حوله بافی هنر 04114202688 تولید
حوله برق لامع تبریز 02155892834 02155632162 تولید, توزیع
حوله تندیس ابهر 02425272112 02425272152 آدرس ایمیل تولید www.tandiss.ir
حوله حریر فر 02188731514 02188742652 تولید
حوله حریرفر 02188757482 02188731514 تولید www.harirfar.com
حوله رزباد 028334454393 تولید
حوله رستاد تبریز (شاین) 04142528268 04142528350 آدرس ایمیل تولید http://www.shine-textile.com
حوله ساینا 03142290584 03142290581 تولید www.saynatowels.com
حوله لاله 02188900484 02188900119 تولید
حوله پارس 08337299671 08337299671 آدرس ایمیل تولید info@parsTowel.com
حوله پامچال 04133859290 04133309245 تولید
حوله پردیس 04122723532 تولید www.toolidihoolehpardis
سپهر سفید سروش 04132452870 04132452870 تولید
1 - 25 از 40 مورد