نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
اتیکت آ.ام 02188824770 02188822974 تولید
اتیکت بافی و گلدوزی ناز 02188899235 02188853384 آدرس ایمیل تولید www.nazembriodery.com
بافندگی کارگران 09125731872 تولید
تولیدی سبیلی 02155604175 02155604175 تولید
حوریا بافت فاروج 02177542802 02177542802 تولید
درخشان قم 02537712420-23 02537712089 آدرس ایمیل www.derakhshanqom.com
رحمان بافت 02155862981 تولید www.Rahman-baft.ir
روژان زاگرس باختر 08318228647 08345853226 تولید
سینا باف آریا 02637774010 02637774010 تولید
ظریف نخ 02188846505 02188834379 آدرس ایمیل تولید www.zarifnakh.com
لایی ابرینه 02177634434-5 02177604573 تولید
نساجی اترک 02188547577 02188732574 تولید
نوار باف 02188845131 02188834379 آدرس ایمیل تولید www.zarifnakh.com
نوار بافت شیراز (سارالی) 07132228951 07132228951 تولید
نوار پرده شادکام 03833342522 03833342522 تولید
هما باف 02156546440-2 02156546095 تولید, توزیع
کش و نوار ایران 02155610086 02155610098 آدرس ایمیل تولید
کش و نوار بافی پارس دیانا 021۴۶۸۲۹۹۰۱-۲ 021۴۶۸۲۹۹۹۰ تولید
گل پسند رامند 0282-4534251 تولید
یاس خلیج فارس ایرانیان 05132625925 05132625925 تولید