نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
بافندگی زربافت یزد 03535227003 03535254391 آدرس ایمیل تولید www.zarbafyazd.ir
تولیدی پارس 02122051435 02122051376 آدرس ایمیل فروش, صادرات, تولید www.pars-co.ir
رویال صنعت زرین 02122759396 02122759383 آدرس ایمیل تولید www.zarinflooring.com
فرش سهند 02122044865-6 02122044449 آدرس ایمیل فروش, تولید, توزیع www.sahandcarpet.com
فرش فرزاد مشهد 03154739220 03154737001 آدرس ایمیل تولید
فرش نگین مشهد 02122015095 02122012257 آدرس ایمیل فروش, تولید, توزیع www.neginmashhad.com
فرش و موکت قمشه 03116683234 03116683234 تولید
فرش پرشین مشهد 05115410891-3 05115413504 آدرس ایمیل تولید www.neginmoguette.com
موکت ترمه 03412910204 تولید
موکت نگین مشهد 05135413501 05135413505 آدرس ایمیل فروش, صادرات, تولید www.neginmoquette.com
کیمیای درخشان مشهد 03612553388 03612553388 تولید
گروه صنعتی رادین مشهد (فرش سورنا) 03154759203 آدرس ایمیل تولید www.sorenacarpet.com