نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
آرتا نقش تاک 02126218171-4 02126218144 آدرس ایمیل فروش, صادرات, تولید www.artantc.com
الیاف زاگرس پیمان (پیمان موکت ) 05112237313 05112257843 آدرس ایمیل تولید www.peymanmoquetteco.com
امین موکت 02824454051 تولید
بازرگانی و تولیدی پارس 02122051435 آدرس ایمیل فروش, صادرات, تولید www.pars-co.ir
بافلران 0662444405-6 آدرس ایمیل تولید
به نسج سپاهان (موکت بن ) 03355373418 03355373993 تولید www.bonmoket.ir
بهساز نسج 03413420121-2 03413420105 تولید www.behsaznasj.com
تابان موکت البرز 02188937114 02188942482 تولید
تندیس موکت 02825223726-7 تولید
تهران موکت 02156543316 تولید
تیس نساج 03132670023-5 03132670026 تولید www.tisnasaj.com
سپاهان موکت 07413372004 تولید
شمال پلاستیک چابکسر 02188966535 02188967044 تولید
شکیل موکت 02536222861 02537731841 تولید
صنایع الیاف زاگرس پیمان 05134693426 05134693429 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.peymanmq.com
صنعتی بزین 07138043003 07138043003 تولید
صنعتی نمد 07138043001 07138043003 تولید
ظریف مصور 03132670023-5 03132670026 تولید
فرش و موکت بابل 01113282174 1113282171 آدرس ایمیل تولید www.babol-carpet.com
فرش و موکت پژمان 02144987580 02144987580 آدرس ایمیل
فرش پارس 0282222779-80 0282222779 تولید
ماهوت 03133802411 03133802410 آدرس ایمیل تولید
مجموعه نمد 07125743001-3 تولید
موکت زیبا نقش تهران 0217744043 02177442786 تولید
موکت فیروزه یزد 02188812212-3 02188812214 تولید
1 - 25 از 35 مورد