نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
موکت ماموت ترنج 0213313461 0213313461 تولید
موکت نگین مشهد 05135413501 05135413505 آدرس ایمیل فروش, صادرات, تولید www.neginmoquette.com
موکت همدان 08134383238 08134383238 صادرات, تولید
نساجی پارتیان (صبا موکت) 02812424313 تولید
نگین ریس البرز 02822222137 تولید
پارس موکت 02188766111 02188762010 آدرس ایمیل تولید
پالاز موکت 04122653511 آدرس ایمیل تولید www.palaz.com
پردیس بافت یزد 03517275044 آدرس ایمیل تولید www.pardisbaf.com
کرمان موکت 03413320820-1 0341۳۳۰۰۹۶۵ تولید
گروه صنعتی نقش ایران 02822225480 صادرات, تولید
26 - 35 از 35 مورد