نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
آرتا تافت 021220508171 021220508171 تولید
آرتا نقش تاک 02126218171-4 02126218144 آدرس ایمیل فروش, صادرات, تولید www.artantc.com
بهرنگ بافت 0242۵۲۸۴۴۵۶ تولید
بهساز نسج 03413420121-2 03413420105 تولید www.behsaznasj.com
تندیس موکت 02825223726-7 تولید
ظریف مصور 03132670023-5 03132670026 تولید
فرش بهرنگ 02126402778-80 02122278137 آدرس ایمیل تولید www.behrangcarpet.com
فرش پارس 0282222779-80 0282222779 تولید
موكت فيروزه يزد 03536265065 03536269870 صادرات, تولید factory@firouzeh-mfg.com
موکت ماموت ترنج 0213313461 0213313461 تولید
موکت نگین مشهد 05135413501 05135413505 آدرس ایمیل فروش, صادرات, تولید www.neginmoquette.com
موکت همدان 08134383238 08134383238 صادرات, تولید
پالاز موکت 04122653511 آدرس ایمیل تولید www.palaz.com
کرمان موکت 03413320820-1 0341۳۳۰۰۹۶۵ تولید
گروه صنعتی نقش ایران 02822225480 صادرات, تولید