نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
ابن حسام 05632222856 05632222856 تولید
اعلا ریس البرز 02832223324 تولید
الوان پتو 03532534081 تولید
ایران پتو 0131۳۳۸۲۰۳۶-۷ 0131۲۳۸۲۰۳۵ تولید
بافت محبوب یزد 03535275888 03535275411 تولید
بافت و تکمیل صداقت 02155587709 02122947993 آدرس ایمیل تولید
بافندگی صالحان 03142290250 03142290270 آدرس ایمیل تولید www.salehco.com
بافندگی پرنیا 02188746061 02188513842 آدرس ایمیل تولید www.parniaco.com
به نخ سازان 02146852646 02146853501 آدرس ایمیل تولید www.beh-nakh.com
ترنج گستر منطقه آزاد چابهار 05435312736 05435312736 تولید
تهران پتو 02122224705 02122277666 تولید
تولیدی پاکان 02166621745 02166615195 آدرس ایمیل تولید
جاوید سولماز 0261۶۱۰۲۵۵۰-۲ 0261۶۱۰۲۷۷۳ تولید
در یزد 03535272482 03535279360 تولید
درخشان قم 02537712420-23 02537712089 آدرس ایمیل www.derakhshanqom.com
ریسندگی و بافندگی لانا (پتوی لانا) 02812239597 02812239597 تولید
ریسندگی وبافندگی نیلگون یزد 03537272064-5 03537272075 تولید
زرین دل فردوس 02825682011-12 تولید
زرین یزد 03535237701 03535251404 آدرس ایمیل تولید www.zarrinyazd.com
سهیل تاب یزد 03535274622 03535275433 تولید
شاديلون 02188779457 02188771781 آدرس ایمیل تولید
شرکت صنعتی لیلیان بافت یزد 009647702928211 صادرات, تولید
شرکت گلفام 02188500190 02188500190 آدرس ایمیل تولید www.golfamtextile.ir
فرش و موکت پژمان 02144987580 02144987580 آدرس ایمیل
قدس 110 05133714800 05133710390 تولید
1 - 25 از 51 مورد