نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
رنگين الياف سپاهان 03125643871-2 03125643874 آدرس ایمیل واردات, تولید
صحت کاران کاشان 03612553391-4 03612553392
zebrasia 02144237556 02144268620-21 www.zebrasia.com
آذین 0090 212 589 25 89 آدرس ایمیل www.azintekstil.com
آرمان توسعه سامان 02166421330 02166961202 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.artanco.net
آرین کاران آسیا 02144529906-8 02144525228 تولید, توزیع
آصفی 02155808443 فروش, واردات
آی تک 03115722572 03115722572 آدرس ایمیل تولید www.itakco.ir
اروم نساج پور علی 04412251737 04412251737 آدرس ایمیل
اسپین تکس 02188870756-7 02188870758 آدرس ایمیل
امپراطور 09131130009 خرید, فروش
اناکل 02122089637 02165763625 www.Enacol.com
ایده گستر صنعت 03517263734-5 www.asteks.com
ایران ماسوره 02188526562 02188526563 آدرس ایمیل
ایران پاشا 02166490544 02166490545 آدرس ایمیل www.iranpasha.com
برید ماشین ایران 02156232175 02156232519 آدرس ایمیل www.iranbraiding
بهریسان 02188716114 02188715903 آدرس ایمیل فروش, واردات, تولید www.textilemachineco.com
تامین صنعت هورام 0212273241 02126412132 آدرس ایمیل www.shfutai.com
تامین صنعت هورام 02122273241 02126412132 تولید www.shfutai.com
تحقیقات صنعتی محسن 03824230621 03824237760 آدرس ایمیل www.borjian.com
تسمه میلاد 02133991812 02133964587 آدرس ایمیل www.miladbelt.com
تسمه های صنعتی پیوند 02166937573 02166437403 آدرس ایمیل www.payvandpg.com
تکسوفین 02188575570-1 02188372763 آدرس ایمیل www.irantex.com
تکمیلیران 02644585855 02644525292 تولید
تکنو رهرو 02155508631 02155508625 آدرس ایمیل واردات www.Teknorahro.com
1 - 25 از 84 مورد