نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
لیا فام شیمی 02188609164 02188062049
پلاستیک و نساجی ایران 02188722374
آرتا الیاف 04533716604 04533716603 تولید
اطلس شیمی رزین 02188754134 آدرس ایمیل تولید www.atachemicals.com
ایران دیبا 02188942294 02188942560 آدرس ایمیل تولید www.irandiba.com
تیس نساج 03132670023-5 03132670026 تولید www.tisnasaj.com
حنا رنگ بروجن 03834235991 03834235992 تولید
رزین ساوه 08642345005
رنگدانه سیرجان 02188750618 02188750602 آدرس ایمیل www.ranghdaneh.com
زرین نقش پاسارگاد 02188419994 تولید
ساسان شیمی 02188740748 02188742652
ساهه شید 02188737848 02188737870 آدرس ایمیل فروش, واردات www.saheshiid.com
صنایع نساجی آران جنوب 0218413665 02188451648 تولید
مستر بچ تیس 03132670023-5 03132670026 آدرس ایمیل تولید
مهراب اکسیر 02136423342 02136423343 آدرس ایمیل تولید www.mehrabexir.com
نساجی یاران روزبه 02122011941 02122054453 فروش, تولید
نیک فام شیمی 021 88883573 02188789188
هینزا شیمی 02188748638-9 02188769892 تولید
گوهرفام 02188727374 02188719737 تولید www.goharfammfg.com