نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
الياف ترمه صدف دليجان 02188933490-2 02188933505 واردات, تولید www.termehfiber.com
لیا فام شیمی 02188609164 02188062049
پلاستیک و نساجی ایران 02188722374
ابریسم شیمی 02188872832 02188873097 تولید, توزیع
ارغوان رزین 02188602691-2
اطلس تکس شیمی 02188752482 02188743292 آدرس ایمیل تولید www.atlastexchemi.com
اطلس شیمی رزین 02188754134 آدرس ایمیل تولید www.atachemicals.com
اطلس شیمی زرین 02188515158 2188752482 آدرس ایمیل www.atchemicals.com
الماس شیمی 02188015876 02188015876 آدرس ایمیل واردات, توزیع www.almaschemie.com
الوان ثابت 02188010474 02188012233 آدرس ایمیل تولید alvansabet.com
امین اتصال 02188320928 02188827768 آدرس ایمیل www.Aminettesal.com
ایران دیبا 02188942294 02188942560 آدرس ایمیل تولید www.irandiba.com
بازرگانی بهاران 02188521687-8 02188753313 آدرس ایمیل تولید www.baharan-co.com
بازرگانی دیبا نسج 02188411482 02188457907 آدرس ایمیل واردات, توزیع www.dibanasj.com
تارا شیمی نامی 02533343930 02533343258 آدرس ایمیل تولید www.tarachem.com
تعاونی گسترش روان ریس 02166750680 02166750679 آدرس ایمیل تولید
تکسوفین 02188575570-1 02188372763 آدرس ایمیل www.irantex.com
حنا رنگ بروجن 03834235991 03834235992 تولید
خاتم بافت مشکنان اصفهان 03126572180 03126572184 آدرس ایمیل واردات, تولید
رامتکس 02188673343 02188781308 آدرس ایمیل www.ramtexco.com
رزین سازان 02188034197-8 02188211731 آدرس ایمیل www.resinsazan.com
روناس شیمی پارس 02144277401 02144277402 آدرس ایمیل تولید www.ronas-shimi.ir
زرین سام تجارت نیکا 02188542958-9 02189314721 آدرس ایمیل واردات www.zst-nika.com
زرین نقش پاسارگاد 02188419994 تولید
ساهه شید 02188737848 02188737870 آدرس ایمیل فروش, واردات www.saheshiid.com
1 - 25 از 59 مورد