نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
بهساز 02166439294 02166937364 آدرس ایمیل خدمات www.behsazirl.com
آنگینه گروپ 02188508119 02188508119 آدرس ایمیل www.angineh.com
بهریسان 02188716114 02188715903 آدرس ایمیل فروش, واردات, تولید www.textilemachineco.com
بوریا 02188739073 02188769036 آدرس ایمیل فروش, خدمات www.booria.com
خزان استرچ 01342672858 01342672991
ساین رایانه ساینا 02188830797 02188321401 آدرس ایمیل www.shaberco.com
ستاره رهنمون 02188731003 02188758618 آدرس ایمیل تولید www.setarehco.com
شیمی پخش نوین اصفهان 03119517601-4 03116515919 آدرس ایمیل www.chemipakhshnovin.com
ضربان صنعت 03132335651 03132335652
مبتکران سفارش کالا 02177633797-8 02177603931 آدرس ایمیل www.101trade.com
مهر پرداز ترنسفر 02166136137 آدرس ایمیل واردات, تولید www.mp-t.ir
مهندسین نساجی تکسران 02122407456 02122401409 آدرس ایمیل www.texran.com
مکیال صنعت 02166592640 02166592641 آدرس ایمیل www.mekyalsanat.com
ندتکس 02188681790 02188684727 آدرس ایمیل www.NedTex.biz
نساجی پارس آهنگ 02188766422 02188762226 آدرس ایمیل
نیک تکس 02188738270-1 02188768194
هما شیمی رنگ 02188700166 02188534623 آدرس ایمیل www.homachemi.com
هونام فناور 02188475808 02188475793 آدرس ایمیل تولید www.hoonamtceh.com
ورت بافت ایران 02822222935 خدمات
پارسیان پلی تکس 02188536388 02188733428 آدرس ایمیل www.parsianpolytex.com
پرستو تجارت آریا 07612242840 07612230142 آدرس ایمیل www.parastooco.com
پرشین گام فراز 02188209743 02188884994 آدرس ایمیل www.parsianCo.biz
پرنگ مس 02122053398 02122050162 آدرس ایمیل تولید www.parangmes.com
کارگزاری اردیبهشت ایرانیان 02188226526-30 02188226531 آدرس ایمیل
کیمیا پلیمرارغوان 02188351336 02188351336 آدرس ایمیل تولید www.arghavan group.ir
1 - 25 از 26 مورد