نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
آرسا گستر خورشید 02188574166-9 02188085022 آدرس ایمیل فروش, صادرات
الياف ترمه صدف دليجان 02188933490-2 02188933505 واردات, تولید www.termehfiber.com
نساجي تجارت 03614270311 03614270199 واردات, تولید
یاتا اکسپرس 02188822933 02188845155 آدرس ایمیل www.yataexpress.com
آفتاب تجارت پارس 02188892483 02188920875
آمیتیس پرکاس پویا 02122274291 02122274291 www.amitis-pergaus.com
استار چارت 02188054010 02188054013 آدرس ایمیل واردات www.starchart.ir
بازرگاني تسلطي 02166381324 02166381324 صادرات
بازرگاني رجبي 02166381724 02166381724 آدرس ایمیل
بازرگاني سيد سعد الدين سجادي 08753223023 08753291659 آدرس ایمیل صادرات
بازرگاني سيد محمد اميرسيديان 02122608103 02122607912 آدرس ایمیل صادرات
بازرگاني صبح صادق 02155639353 02155598323 صادرات
بازرگاني قهرماني 02166595728-9 02166569960 آدرس ایمیل صادرات
بازرگاني مظفر طالبي 02155602242 02155575969 آدرس ایمیل صادرات
بازرگانی آروین 03154725210 03154739220 آدرس ایمیل واردات www.arvintrading.com
بازرگانی ابریشمی 03615551250 03615551250
بازرگانی الفتی 02188570341-2 02188077706
بازرگانی امین آهنی 02188935827-31 02188915610 آدرس ایمیل خرید, فروش, صادرات
بازرگانی اوجی 02146889062 02146889062 آدرس ایمیل واردات www.oji-co.com
بازرگانی اورانوس 02122724704 آدرس ایمیل فروش, واردات www.ozeniplik.com
بازرگانی بافت دوخت نخستین 02133551078 02133551078 تولید
بازرگانی جلال آرا 02188884888 02188887174 آدرس ایمیل صادرات www.jalalara.com
بازرگانی جوان 07132347695 07132357936 آدرس ایمیل تولید
بازرگانی خسروی (پایا مهر ) 02188805996 02188805996 آدرس ایمیل خرید, صادرات
بازرگانی خیبر 021669495330 02166495164 آدرس ایمیل واردات www.kheybarco.com
1 - 25 از 75 مورد