نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
سیلون (صنایع پوشاک عالی مقام ) 02156232431-2 02156232437 آدرس ایمیل تولید
شبنم باف 02155805968-9 02155616834 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.shabnambaf.com
شیک نگر سبز گستر کامیار 02126152346 02126152346 آدرس ایمیل تولید www.chicgreen.co
شیکا 02156390894 02156390895 آدرس ایمیل تولید
صنايع چرمي درسا 02126201780 02189785294 آدرس ایمیل تولید www.dorsa.net
صنایع جمال کاشان 03154759191 03154750288 آدرس ایمیل تولید www.khaterehkashan.com
صنایع نساجی پامچال 03154759762 03154759766 آدرس ایمیل تولید www.pamchalco.com
طراحان گلچين حامد 02133992728 02133992728 آدرس ایمیل صادرات www.golchinhamed.com
فام ایران 02644682435 02644682383 تولید www.fam-iran.com
فرش خاطره کویر 03517272981-6 03517272987 صادرات, تولید
فرش زمرد مشهد 02188592724 02188592720 آدرس ایمیل صادرات, واردات, تولید www.zomorodcarpet.com
فرش ساسان کاشان 03612553301-2 03612553303 آدرس ایمیل فروش, صادرات, تولید www.sasancarpet.com
فرش ستاره کویر یزد 02188729835-42 02188722666 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.setarehkavir.com
فرش سهند 02122044865-6 02122044449 آدرس ایمیل فروش, تولید, توزیع www.sahandcarpet.com
فرش سپهر کاشان 03155512828 03155512698 تولید
فرش فرخ سپهر کاشان (فرش فرهی) 0361 فروش, صادرات, تولید
فرش مشهد 02122012612 02122012621 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.mashadcarpet.com
فرش نگین مشهد 02122015095 02122012257 آدرس ایمیل فروش, تولید, توزیع www.neginmashhad.com
فرش گلبافت طلایی کاشان 03154759518 03154759006 آدرس ایمیل تولید www.golbaftcarpet.com
قائم تجارت امین 02155803621-23 02155630356 آدرس ایمیل فروش
قیام نخ 02188790655 02188790605 آدرس ایمیل تولید www.ghyamnakh.com
كشبافي شعري 02144504896 02144504194 آدرس ایمیل صادرات, تولید
لیاپود 02824454441 02824454440 آدرس ایمیل www.liapood.com
لین دوخت صفا 02156391525-8 02156391529 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.leenco.com
ماکسیم 021887882-5 02188885980 آدرس ایمیل فروش, تولید www.maximiran.com
76 - 100 از 154 مورد