اساسنامه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران

اساسنامه اتحاديه بر طبق مصوبات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه گرديده و طي سالهاي مختلف در مجامع عمومي مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته است .

براي مشاهده آخرين نسخه اساسنامه اتحاديه ميتوانيد از اين لينك استفاده نمائيد .

RSS دریافت آر اس اس فید