نرخ تورم در مهر امسال در بخش‌های مختلف از ۵.۵ تا ۱۱.۴‌درصد در نوسان بوده و نرخ تورم کل نیز به ۹.۸‌درصد رسید

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از مهر،  نرخ تورم در پوشاک و کفش به نسبت سایر بخش‌ها کمتر و ۵.۵‌درصد بود.

 

این نرخ در بخش حمل‌ونقل ۵.۹‌درصد و در ارتباطات نیز ۷.۲‌درصد بود؛ این نرخ در بخش مسکن و انرژی ۷.۴‌درصد و در گروه بهداشت و درمان نیز معادل ۷.۹‌درصد بود.

 

همچنین نرخ تورم در تحصیل ۸.۲‌درصد و در گروه لوازم خانگی نیز ۸.۳‌درصد بوده است. درعین‌حال، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز ۱۱.۴‌درصد بود.

پوشاک و کفش کمترین و مسکن بیشترین تورم