براساس تازه ترین آمار گمرک ایران صادرات غیرنفتی کشور در سال 1392 با کاهش 2.59 درصدی به 40 میلیارد و 376 میلیون دلار رسید.

به گزارش ایسنا، صادرات غیرنفتی ایران در حالی در سال گذشته با افت مواجه شد که در همین مدت واردات کالا نیز از نظر ارزشی با کاهش 9.52 درصدی بالغ بر 48 میلیارد و 364 میلیون دلار شد.

با این حساب در سال قبل هم ارزش صادرات و هم ارزش واردات کشور با کاهش مواجه شد که به این ترتیب مجموع ارزش تجارت ایران در سال 1392 کاهش یافت که این نمی تواند خبر خوبی برای اقتصاد ایران باشد. مجموع ارزش تجارت غیرنفتی ایران در سال گذشته به 88 میلیارد و 740 میلیون دلار رسید.

گمرک ایران به زودی آمار تفصیلی صادرات و واردات کشور را در سال 1392 منتشر خواهد کرد.

در 11 ماهه سال 1392 ارزش صادرات غیرنفتی و واردات به ترتیب به 37 میلیارد و 363 میلیون دلار و 42 میلیارد و 796 میلیون دلار رسیده بود. با این حساب می توان نتیجه گرفت که در آخرین ماه سال قبل ارزش صادرات و واردات کشور به ترتیب به 3 میلیارد و 13 میلیون دلار و 5 میلیارد و 568 میلیون دلار رسید.

گمرک ایران اعلام کرده که پس از تعطیلات سال نو آمار جزئی تجارت خارجی کشور در سال 1392 را منتشر خواهد کرد.