احتراماً به اطلاع میرساند دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و کاربردی مشترک موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران با دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی برگزار میگردد.

جهت اطلاع از دوره ها فایل ضمیمه را دانلود فرمایید .