به دنبال برگزاری نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران در دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، کارگاههای آموزشی تخصصی در تاریخ 15 اردیبهشت 93 به شرح پیوست برگزار خواهد شد .

مشخصات و نحوه ثبت نام این کارگاهها در سایت کنفرانس به آدرس http://ntec93.aut.ac.ir درج گردیده است .

مهلت ثبت نام تا تاریخ 25فروردین ماه 1393 می باشد . 

1