بدین وسیله به اطلاع می رساند شورای توسعه صادرات صنایع دستی هند در نظر دارد نمایشگاه صنایع دستی و هدایا را با عنوان Home Expo India 2015 در مرکز نمایشگاهی و مارت در نویدای بزرگ، NCR دهلی در سه بخش مجزای زیر برگزار کند:


- لوازم خانگی و تزئینی تحت عنوان نمایشگاه لوازم خانگی و تزئینی

- ارائه کفپوش و منسوجات تحت عنوان نمایشگاه نساجی کفپوش و تجهیزات هند

- مبلمان و لوازم جانبی تحت عنوان نمایشگاه مبل و لوازم جانبی هند

ثبت نام آنلاین در وب سایت www.epch.in/hei قابل دسترسی می باشد.

تاریخ: سه شنبه 18 فروردین 1394