احتراماً بااستحضار می رساند شورای اتاقهای بازرگانی عربستان صعودی با همکاری اتاق بازرگانی و کشاورزی اسلامی هفدهمین نشست بخشهای خصوصی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی (OIC) را 8 الی 9 نوامبر 2015 برابر با 18-17 آبان 1394 در ریاض- عربستان صعودی با عنوان " ارزیابی فرصتهای موجود در صنایع نساجی و لباس در کشورهای عضوOIC " به همراه پانزدهمین نمایشگاه تجاری کشورهای PIC برگزار می نمایند.

 

درراستای غنی سازی این رویداد نشست خریداران وفروشندگان پارچه و لباس بصورت B2B برگزار خواهد شد تا شرکت کنندگان از این فرصت برای تقویت تعاملات تجاری در حوزه OIC بهرمند گردیده همچنین فرصتها و طرحهای قابل سرمایه گذاری و جذب سرمایه در منطقه خلیج فارس وعربستان سعودی معرفی خواهد شد تا سرمایه گذاران بالقوه در این طرحها مشارکت نمایند.

 

این رویداد بستری را برای توسعه سرمایه گذاریهای مشترک و عقد قراردادهای دو و چند جانبه فیمابین طرفهای تجاری مستقر در منطقه OIC با هدف توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی وگسترش تجارت درون منطقه ای از طریق ارتقای سطح سرمایه های ورودی و خروجی در منطقه فراهم می نماید.

 

همچنین فرصت مناسبی برای همکاری کشورهای کمتر توسعه یافته وسایر کشورهای اسلامی در زمینه های صنعتی و تجاری و مذاکرت حامیان مالی طرحهای توسعه محور از جمله بانک توسعه اسلامی درزمینه ترتیبات اجرائی این طرحها به وجود آمده است.

 

علاقه مندان جهت حضور در رویداد فوق حداکثرتا 2 مردادماه 1394 به شماره فکس 85733971 ویا ایمیل ecochamber@gmail.com اقدام نمایند.

 

تاریخ: دوشنبه 29 تیر 1394