سازمان توسعه تجارت در نظر دارد پاویون جمهوری اسلامی ایران در شصتمین نمایشگاه بازرگانی سوریه را برگزار نماید .

تاریخ: یکشنبه 14 مرداد 1397