اتاق ایران در نظر دارد " نشست تجاری ایران و پرتغال" را با حضور وزیر امور خارجه پرتغال و هیئت تجاری همراه ، روز دوشنبه مورخ 6 بهمن ماه 1393 ساعت 15 در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار نماید .

خواهشمند است در صورت تمایل به حضور در نشست و آگاهی از مشخصات دقیق شرکتهای پرتغالی به بخش اطلاعیه های تارنمای اتاق ایران به نشانی www.iccima.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 9-88846031 با امور بین الملل اتاق ایران تماس حاصل نمایند .