هما فرهنگ از برگزاری اولین سمینار تخصصی آسیب شناسی لباس كار با رویكرد متدهای جدید طراحی لباس و مهندسی صنایع خبر داد.
 هما فرهنگ رنجبر طراح لباس و مدیر عامل شركت آفرینش طرح هما در گفت و گو با خبرنگار هنرآنلاین از برگزاری اولین سمینار تخصصی و كاربردی آسیب شناسی لباس كار خبر داد و گفت: اولین سمینار تخصصی و كاربردی آسیب شناسی البسه كار با رویكرد متدهای جدید طراحی لباس و مهندسی صنایع، با مشاركت موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی و شركت آفرینش طرح هما برگزار می‌شود.
فرهنگ افزود: مخاطبان در این سمینار نیم روزه با مفاهیمی مانند فرآیند آسیب‌شناسی و ساماندهی البسه فرم شركت‌ها، توجه به صرفه‌جویی در منابع شركت‌ها به‌منظور تدوین روش درست انتخاب لباس مناسب سازمانی و شاخص‌های مورد توجه و قابل بهبود در طراحی البسه كار آشنا می‌شوند.
او با اشاره به نقش لباس کار مناسب در كاهش حوادث ناشی از كار و نگهداری از منابع انسانی گفت: در گروه‌های مختلف شغلی با توجه به نوع شغل، شرایط محیطی و نوع فعالیت افراد باید فرآیند نیازسنجی و طراحی البسه انجام شود. بر همین اساس در این همایش استفاده از متدهای جدید طراحی لباس با توجه به نوع صنعت و رویكرد مخاطبان مطرح می‌شود و با ارائه پروژه عملی و كارگاهی، نمونه‌های ایجاد شده در سطح صنعت معرفی می‌شوند.
اولین سمینار تخصصی و كاربردی آسیب‌ شناسی البسه كار 20 خرداد ماه در محل موسسه مطالعات بهره وری منابع انسانی برگزار خواهد شد. متقاضیان و علاقمندان برای حضور در این سمینار می توانند به سایت موسسه مطالعات بهره وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی به آدرس www.IPHRD.org مراجعه کرده و یا با واحد آموزش با تلفن 88604222 تماس بگیرند.

1