همایش کاربردی، هم دلی و هم زبانی، رونق اقتصادی و اشتغال یا اقدام مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و تعاون و قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه جمهوری اسلامی ایران

با موضوع کارگروههای تخصصی، مقررات زدایی، اصلاح نظام مالی، تدوین استراتژی توسعه اقتصادی، اصلاح نظام تعرفه ای کشور با رویکرد الحاق به سازمان تجارت جهانی و حمایت از حقوق مالکیت با نگرش به مالکیت فکری
زمان: دوشنبه 28 اردیبهشت ماه سالجاری ساعت 8 صبح
مکان: اتاق ایران
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی