به اطلاع می رساند سفارت هند در نظر دارد هم زمان با دهمین نمایشگاه بین المللی تجارت پنجاب ، نشست خریداران و فروشندگان در هند را در مورخ 13 الی 15 آذر ماه برگزار نماید .

فایل نامه سفارت از اینجا قابل بهره برداری می باشد .