بدینوسیله به اطلاع می رساند کارگاه آموزشی «قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» روز چهارشنبه ۲۱بهمن ۹۴ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ در مرکز آموزش اتاق تهران واقع در ساختمان شماره ۲ برگزار می‌شود. جهت ثبت‌نام و اطلاع بیشتر با شماره‌های ۸۸۱۰۷۷۵۲ و ۸۸۱۰۷۷۳۲ تماس بگیرید یا به سایت اتاق تهران مراجعه کنید. ثبت‌نام به طور رایگان انجام می‌پذیرد.