در نشست مشترک فعالان اقتصادي ايران و آلمان راههاي توسعه همکاري بين دو کشور بررسي شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، در نشست فعالان اقتصادي و سرمايه گذاري ايران و آلمان، بيش از 150 نفر از مسئولان و مديران شرکت ها و موسسات مالي آلمان و فعالان اقتصادي ايران حضور داشتند.
در اين نشست، مراودات بانکي به عنوان اصلي ترين مشکل برسر توسعه همکاري ها عنوان شد.
معاون وزير اقتصاد و رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي فني و اقتصادي ايران گفت: حضور هيئت آلماني در واقع پاسخي است به سفر يک ماه گذشته سفر هيات  صد و بيست نفري ايراني به آلمان و توافقات صورت گرفته حاکي از آن است که دو طرف علاقمند به توسعه گسترش همکاري ها در تمامي سطوح  و حوزه ها هستند.
خزايي گفت: با نهايي شدن تمامي اسناد و موضوعات بين ايران وآلمان و مذاکرات انجام شده  امروز چندين موافقتنامه نهايي مي شود.