با توجه به به برگزاری همایش  معرفی فرصتهای تجاری و توسعه همکاریهای اقتصادی ج.ا.ایران و جمهوری دموکراتیک کنگو با هدف آشنایی هرچه بهتر با بازار مصرفی 80 میلیونی کشور کنگو با حضور هیأتی متشکل از معاون همکاریهای بین المللی وزیر امور خارجه و مقامات اقتصادی از دفتر نخست وزیر وزارت انرژی کنگو و حضور مدیران و مسئولین رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت امور خارجه در مورخ 95/07/18 برگزار می گردد، خواهشمند است تجار و بازرگانان، اتحادیه ها، تشکل های صادراتی و شرکتهای تولیدی صادراتی که به قاره آفریقا صادرات دارند، در صورت تمایل به ثبت نام در همایش مذکور از طریق پورتال سازمان توسعه تجارت ایران به نشانی www.tpo.ir جهت ثبت در همایش کنگو اقدام نمایند.

لازم به ذکر است حضور دراین همایش رایگان می باشد.

محل همایش: تهران ، بزرگراه شهید چمران، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی-سالن کنفرانس شماره 1

ساعت شروع مراسم:9:30 الی 13

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22662608 , 21912244 آقای رجب نژاد تماس حاصل فرمائید.