به اطلاع می رساند اتاق بازرگانی تهران در نظر دارد به دعوت کنفدراسیون ملی صنایع کشورهای چک و دانمارک ، هیات اقتصادی – تجاری متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع ایرانی را به سرپرستی  جنای آقای مهندس خوانساری ، ریاست محترم اتاق از تاریخ یکشنبه مورخ 10 لغایت 15 بهمن ماه سال جاری  به کشورهای چک و دانمارک اعزام نماید .

 

علاقمندان می توانند در صورت تمایل به همراهی با این هیات تجاری ، ضمن مراجعه به بخش رخدادهای اقتصادی وب سایت اتاق تهران به آدرس http://www.tccim.ir   نسبت به ثبت نام و اعلام حضور ،

حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ 4 دی ماه 1395 اقدام نمایند .