بدینوسیله به اطلاع می رساند رئیس کنفدراسیون صنایع آلبانی به همراه مدیر روابط سازمانی این کنفدراسیون در روز سه شنبه مورخ 19بهمن ماه سالجاری ملاقاتی با مدیران ارشد اقتصادی کشور در اتاق ایران خواهند داشت.

علاقه مندان جهت مشارکت می توانند از طریق تماس با شماره 85732368 ثبت نام به عمل آورند.