موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران دو سمینار «مدیریت تجربه مشتری» و «عمان؛ دروازه ورود به تجارت با جهان» را در راستای ارتقای سطح دانش فعالان اقتصادی و مدیران در مورد بازریابی، فروش و آشنایی با نحوه ورود به بازار عمان، برگزار می کند.


موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران دو سمینار «مدیریت تجربه مشتری» و «عمان؛ دروازه ورود به تجارت با جهان» را در راستای ارتقای سطح دانش فعالان اقتصادی و مدیران در مورد بازریابی، فروش و آشنایی با نحوه ورود به بازار عمان، برگزار می کند.

 موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران در راستای ارتقای سطح دانش فعالان اقتصادی و مدیران در مورد بازریابی، فروش و آشنایی با نحوه ورود به بازار عمان،دو سمینار «مدیریت تجربه مشتری» و «عمان؛ دروازه ورود به تجارت با جهان» را برگزار می کند.

این سمینارها روز یکشنبه اول اسفندماه 1395 از ساعت 8 تا 12 در اتاق ایران برگزار می شود. علاقه مندان می توانند برای ثبت نام با شماره های 2-88814041 داخلی 112 تماس بگیرند.

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد «مدیریت تجربه مشتری» اینجا و سمینار عمان؛ دروازه ورود به تجارت با جهان» اینجا را کلیک کنید.