بدینوسیله به اطلاع می رساند مرکز توسعه تجارت در نظر دارد نشست مشترک با حضور رایزنان بازرگانی ایران در 20 کشور هدف صادراتی را در تاریخ دوشنبه 1396/8/1 ساعت 8 الی 11 در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزار نماید .

علاقمندان به حضور در این برنامه در وب سایت irantpo.ir ثبت نام فرمایند.