انجمن بهره وری ایران در نظر دارد سومین نشست علمی مدیریت و بهره بهره وری با سخنرانی آقای دکتر محمد حسین ادیس اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با موضوع بهره وری و بخش خصوصی در سال 1393 در دو بخش سخنرانی علمی و مطالعه موردی و حل مسایل جاری بنگاه ها در روز سه شنبه 20 اسفند ماه  سال 92ساعت 14 الی 18 در سالن الغدیر دانشکده تهران، به نشانی بزرگراه چمران- جنب پل نصر برگزار نماید.

 

جهت ثبت نام با شماره  7-88336166 021 تماس حاصل نمایند.