مدیر عامل : آقای محمدعلي علي پور جدي
تلفن : 44504896-44527774
فکس : 44504194
ایمیل : jeddir@yahoo.com
سایت :
تولیدات : توليد و صادرات انواع تور پرده اي
نشانی : تهران - جاده مخصوص كرج كيلومتر9- خيابان 22- مقابل شهاب خودرو - خيابان تعاون - روبروي تعاوني امكان