مدیر عامل : آقای مهندس مجید نامی
تلفن : 22053398
فکس : 22050162
ایمیل : info@parangmes.com
سایت : www.parangmes.com
فعالیت : خدمات فنی و مهندسی
نشانی : ولیعصر- روبروی پارک ملت- کوچه شهید عاطفی غربی-پلاک 119- واحد1