مدیر عامل : پیمان رئوف پناه
تلفن : 88723620
فکس : 88721449
ایمیل : info@nikriss.com
سایت : www.nikriss.com
تولیدات : انواع نخ و پارچه های گردبافت
نشانی : خیابان خالداسلامبولی- خیابان بیست و پنجم- پلاک 10
کارخانه : زنجان کیلومتر 15 اتوبان زنجان قزوین جاده طارم - گیلوان کیلومتر 2