مدیر عامل : آقای عماد مظاهری
تلفن : 88888877
فکس : 88796783
ایمیل : info@hayatgostar.com
سایت : www.Hayatgostar.com
تولیدات : تولید و توزیع منسوجات و پوشاک
نشانی : خیابان آفریقا-خیابان فرزان غربی-پلاک22- طبقه اول