- 44 سال فعالیت در صنعت نساجی

- اولین صادر کننده جوراب و دستکش به کشورهای آسیای میانه

- دریافت لوح تقدیر از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

- عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانی کالاهای کشباف و جوراب و رسته های وابسته

- رئیس هیت مدیره شرکت تعاونی جوراب بافان دو سیلندر تهران و حومه

- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تولیدی جوراب بالمانه

- عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران