- مهندس منابع طبیعی گرایش جنگل و لیسانس مدیریت گرایش بازرگانی

- تولیدکننده پوشاک کودک، نوجوان و بزرگسال با برند شیناکو از سال ۱۳۶۸

- تولیدکننده لباس زیر مردانه با برند نیوان

- تولیدکننده پارچه تریکو- گردبافی با برند خوشباف تهران از سال ۱۳۷۱

- موسس شرکت حریرالوان بافت، رنگرزی، تکمیل و چاپ انواع پارچه تریکو- گردبافی از سال ۱۳۸۱ به بعد