- دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی نساجی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر

- مدیر تولید کارخانجات رنگین نخ و کرک نخ ( 1381-1375)

- مدیر مهندسی صنعتی و مشاور شرکت کشمیران (1383-1381)

- مدیر عامل شرکت پرنگ مس از سال 1381 تا کنون

-  مدرس دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر از سال 1379

- عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران از سال 1387 تا1392

- عضو هیات امنای جامعه فارغ التحصیلان امیر کبیر

- دبیر جامعه متخصصین نساجی ایران از سال 1389 تا 1392

- عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران