مدیر عامل برند پوشاک ال سی من

لیسانس مدیریت بازرگانی

تاسیس شرکت جامعه پوشان در تولید پوشاک مردانه از سال 85

تاسیس کارخانه مدرن تولید پوشاک به مساحت یک هکتار به نام ال سی من

توسعه شبکه توزیع و فروشگاهی باتکیه بر اصول علمی فروش و بازاریابی

ایجاد 19 شبکه و بیش از 50 عاملیت فروش

سابقه 25 سال تولید در کشور ترکیه

عضو هیات مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران